Kolofon

KOLOFON

Uppgifter om den allmänna upplysningsskyldigheten enligt 6 § i den tyska lagen om elektroniska informations- och kommunikationstjänster

printwear.eu GmbH & Co KG
Weißenburger Str. 71
44145 Dortmund
kontakt@fairtowel.eu

Handelsregister: HRA 17562
Laga domstol och uppfyllelseort: Dortmund
Tax No. 317/5776/0394
VAT No. DE289199453

Managing directors: L-SHOP-TEAM GmbH