How to buy

How to buy

For foreninger, klinikker, hoteller og sluttbrukere

For foreninger, klinikker, hoteller og sluttbrukere

Step 1
Opprette en liste over interessante produkter
Både private og kommersielle kunder (f.eks. foreninger, klinikker eller hoteller) kan opprette en personlig liste over interessante produkter på hjemmesiden vår.
Step 2
Bruke
listen

Etterpå kan du laste ned listen som PDF-fil eller sende den med e-post til videreforhandlere og bedrifter som viderebehandler tekstiler der du bor.

Step 3
Hente inn
tilbud

Videreforhandlere og bedrifter som viderebehandler tekstiler, kan registrere seg hos våre distributører med listen din og bestille produktene.

Germany

L-SHOP-TEAM GmbH

Austria

L-SHOP-TEAM Austria GmbH & Co. KG

Switzerland

L-SHOP-TEAM Schweiz AG

Belgium

L-SHOP-TEAM Belgium N.V.

Netherlands

L-SHOP-TEAM Nederland B.V.

Poland

L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o.

Czech Republic

L-SHOP-TEAM Česko s.r.o.

Denmark

L-SHOP-TEAM Danmark ApS

Sweden

L-SHOP-TEAM Sverige

Norway

L-SHOP-TEAM Norge AS

France

L-SHOP-TEAM France