How to buy

How to buy

För föreningar, klubbar, läkarmottagningar, hotell & slutkunder

För återförsäljare & textilförädlare

Step 1
Skapa en komihåglista

Både för privata och kommerciella kunder (t.ex föreningar, klubbar, läkarmottagningar och hotell). Du kan på vår webbplats helt bekvämt skapa en personlig komihåglista. .

Step 2
Använda komihåglistan

Din komihåglista kan du ladda ner antigen som PDF-fil eller via e-post och skicka den till textilförädlare eller återförsäljare hos dig på plats.

Step 3
Inhämta erbjudanden

Återförsäljare och textilförädlare hos dig i närheten kan med din komihåglista registrera sig som distibutörer och beställa artiklar.

Germany

L-SHOP-TEAM GmbH

Austria

L-SHOP-TEAM Austria GmbH & Co. KG

Switzerland

L-SHOP-TEAM Schweiz AG

Belgium

L-SHOP-TEAM Belgium N.V.

Netherlands

L-SHOP-TEAM Nederland B.V.

Poland

L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o.

Czech Republic

L-SHOP-TEAM Česko s.r.o.

Denmark

L-SHOP-TEAM Danmark ApS

Sweden

L-SHOP-TEAM Sverige

Norway

L-SHOP-TEAM Norge AS

France

L-SHOP-TEAM France