Feel Good. Stay fair.

FAIR TOWEL fokuserar alltid på hållbarhet

Fairtrade märket för bomull som utmärker sig genom en rättvist odlad och handlad rå bomull, som kan följas direkt över alla produktionssteg och som sedan kan skiljas från en icke rättvist certifierad bomull .

All den bomull som Fair Towel använder för sina artiklar odlas rättvist för alla bönder, helt enligt Fairtrade-standaderna
för certifierad och rättvist handlad bomull. Fairtrade bidrar både till böndernas arbets- och levnadsvillkor förbättras och skyddar även vår miljö. Mer informationer finns på : info.fairtrade.net/sourcing

Sedan vi har blivit rättvist certifierade så använder även vi ekologiska odlingar. Tidigare visste vi inte vad "ekologisk“ egentligen betyder, men idag vet vi att det är viktigt att undervisa om rättvisa produkter. Sedan dess vet vi, att det även gäller allas hälsa.
Kotnaka Lakshmi
Bomullsodlare i Indien

Kombinationen av rättvist certifierad bomull och ekologisk certifierad bomull är den bästa lösningen för att förbättra den sociala hållbarheten och för att skydda vår miljö i trakterna där bomullen odlas.

Vid produktionen av ekologisk bomull används endast traditionellt utsäde, gentekniskt förändrade växter är förbjudna.

Även ekologisk bomull behöver vatten – men vattenförbrukningen är lägre än hos konventionella växter. Största delen av  vattenbehovet som ekologisk bomull har sker med  regnvatten och i marken lagrad fuktighet.

I stället för normal gödsling för att skydda växterna används endast naturliga metoder i stället för kemiska medel.

genom att inte använda maskiner och avlövande medel skonas både bönernas hälsa och även marken skonas.

Textilier av alla slag, från garnet till den färdiga artikeln, har kontrollerats att de inte innehåller några skadliga ämnen och därför får artiklarna med produktetiketten STANDARD 100 ha denna etikett. Fair Towel har utmärkts med denna STANDARD 100 etikett.